Tentang Idad Lughawy LIPIA Jakarta

QISMUL I’DAD AL-LUGHAWY adalah jurusan pertama kali didirikan oleh Lembaga Pendidikan Islam dan Arab ( LIPIA ), di mana pembelajaran dimulai sejak awal pembukaan LIPIA. Tujuan dari pengajaran bahasa Arab untuk mahasiswa, mereka mampu berbicara dengan orang lain berbahasa arab, dan mereka setelah lulus mendapat ijasah diploma bahasa Arab. Dan studi ditempuh dalam dua tahun dengan empat semester.

Rencana Studi untuk jurusan ini adalah:

by:seuntainasehat.wordpress.com

م المقرر الدراسي

عدد الساعات

المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع
1 القرآن الكريم وتفسيره 2 3 3 3
2 الحديث 2 2 2
3 التوحيد 1 1
4 الفقه 1 1
5 أصول الفقه 1
6 التاريخ الإسلامي 1 1
7 الثقافة الإسلامية 1 1
8 الأصوات وفهم المسموع 3
9 فهم المقروء 6 6 3 2
10 التدريبات اللغوية 6 6
11 الإملاء والخط 2 2 1 1
12 التعبير التحريري 2 2 4 3
13 قواعد اللغة العربية 4 2
14 النصوص 1
15 الأدب العربي 2
16 البلاغة 1
17 التعبير الشفوي 4 4 3 3
الإجمالي 25 25 25 25

sumber : lipia.org

Iklan